Slouží k vytápění prostoru pro cestující, prostoru se spací nástavbou, prostoru pro choulostivý náklad.

Má minimální spotřebu paliva a energie, i když topení běží celou noc tak ráno bezpečně nastartujete.

Tímto topením můžete nepřetržitě vytápět určený prostor.

Prostor pro cestující: mobilní kancelář, přívěs za auto.

Prostor na spaní: kempingové vozy, přívěsy, nástavby na spaní

Prostor pro náklad: převoz léků, květin, chemických látek, které nemohou zmrznout, živých zvířat

Jak funguje vzduchové topení?

Ve spalovací komoře se rozžhaví svíčka a malé dmychadlo začne do komory vhánět vzduch, do kterého jde i palivo. Následně dojde ke vznícení směsi vzduchu a paliva, načež topení začne ohřívat vzduch proudící kolem spalovací komory. Zplodiny jsou odváděny výfukovým potrubím.